سینه مرغ بی پوست (کیلویی)

+ موارد بیشتر - بستن

34,000 تومان

توضیحات

سینه مرغ بی پوست (کیلویی)

ویژگی های محصول

سینه مرغ بی پوست (کیلویی)