ران کامل مرغ کیلویی

+ موارد بیشتر - بستن

25,000 تومان

توضیحات

ران کامل مرغ کیلویی

ویژگی های محصول

ران کامل مرغ کیلویی